Droga na szczyt

Autor­ka: M. Muszyńska

mountaineer-1185474_1920

Myślisz, że dro­ga na szczyt.

To cięż­ki kawa­łek chleba?

Jak, tak to nie jesteś w błędzie.

Zanim doj­dziesz na szczyt.

Będziesz wyczer­pa­ny.

Moż­li­we, że pad­niesz nie raz.

A w gło­wie twej będzie zwątpienie.

Nie raz powiesz sobie to koniec.

Nie raz otrzesz łzy.

Jed­nak w takim momencie.

Przy­po­mnij sobie gdzie jesteś.

Ile trud­no­ści przeżyłeś.

Ile kamie­ni obszedłeś.

A wte­dy doj­dziesz do wniosku.

Że war­to raz jesz­cze się podnieść.

Bo ten widok na szczycie.

Jest war­ty two­je­go wysiłku.

Pamię­taj rów­nież o tym.

Że gdy już będziesz na szczycie.

War­to popa­trzeć na innych.

Tych któ­ry szczyt mają w marzeniach.

Gdyż praw­dzi­wym zwycięzcą.

Jest ten, któ­ry będąc na szczycie.

Bez obaw i bez wstydu.

Potra­fi popa­trzeć na tych.

Któ­rzy są jesz­cze na dole.